Quý phụ huynh có thể tham khảo chương trình Anh ngữ cho bé tại Mẹ Yêu. Chương trình học DoodleTown của MacMillan – độ tuổi vàng phát triển khả năng Ngoại Ngữ.

First Class Lesson Plan

First Class Lesson Plan

First Class Lesson Plan

Second Class Lesson Plan

Second Class Lesson Plan

Second Class Lesson Plan

Third Class Lesson Plan

Third Class Lesson Plan

Third Class Lesson Plan