Quý Phụ Huynh tham khảo

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ 2020 (Dự Kiến) VỚI CHỦ ĐỀ

“KẾT CHẶT TÌNH YÊU THƯƠNG”

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ 2020