Quý Phụ Huynh có thể tham khảo Lịch Hoạt Động các lớp của 3 cơ sở

Cơ Sở Tân Bình

LỊCH HOẠT ĐỘNG LỚP CHERRY

LỊCH HOẠT ĐỘNG LỚP APPLE

LỊCH HOẠT ĐỘNG LỚP KIWI

LỊCH HOẠT ĐỘNG LỚP MANGO